NEURORADIOLOŠKI MATERIJAL

 

Od 2014. god, u prodajnom asortimanu firme Labra doo, nalazi se i materijal za neuroradiologiju proizvođača Phenox iz Nemačke.
Phenox je kompanija koja je osnovana 2005. god, i bavi se proizvodnjom materijala vrhunskog kvaliteta koji je namenjen zbrinjavanju intrakranijalnih aneurizmi i cerebrovaskularnih inzulta.
Kako se u Phenoxu stalno radi na usavršavanju starih i dizajniranju novih proizvoda, svake godine se asortiman proizvoda ove kompanije povećava i unapređuje.
U Srbiji su trenutno dostupna tri proizvoda namenjena izvođenju neuroradioloških vaskularnih intervencija:

P64 – intrakranijalni stent gustog tkanja za tretman intrakranijalnih aneurizmi (flow modulation device)

pCONus – intrakranijalni bifurkacioni stent za tretman aneurizmi

pREset – stent za trombektomiju