Za sve proizvode iz naše ponude, posedujemo kako neophodne međunarodne sertifikate o ispunjenosti standarda kvaliteta tako i neophodne domaće sertifikate i registracije ALIMS.

Pored integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, preduzeće Labra je 2015. godine uvelo i sistem upravljanja zaštitom životne sredine  ISO 14001:2004, kao i sistem za upravljanje zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001.

Kroz dugogodišnje iskustvo pri radu sa velikim brojem privatnih i državnih kupaca, stekli smo reputaciju firme koja pre svega brine o zadovoljstvu korisnika.

O uspešnosti naše firme govore brojni zaključeni ugovori o snabdevanju potrošnim medicinskim materijalom sa najvećim zdravstvenim i kliničkim centrima na tržištima Srbije i Crne Gore.