EKG ELEKTRODE ZA MONITORING

 

EKG monitoring pruža osnovne informacije o srčanom radu pacijenta.
Procedura može biti kratkotrajna ili dugotrajna u zavisnosti od stanja pacijenta. 

Karakteristike SKINTACT EKG elektroda za monitoring:

Čvrsto prijanjanje - Skintact paleta EKG elektroda za monitoring nudi izbor podloga sa standardnim ili poboljšanim lepljenjem.
Sigurnost i kvalitet podloga - zaštitne podloge monitoring elektroda za EKG su otporne na tečnosti.
• Ekonomski aspekt – SKINTACT EKG elektrode za monitoring su dostupne po najkonkurentnijim cenama na tržištu.

*Preporuka:

Šifra Oblik Gel Podloga Dimenzije
FS-RG1 /10 Pravougaoni Čvrsti Pena

32 x 41 mm

FS-RG /6 Pravougaoni Tečni Pena 32 x 41 mm
FS-521 Ovalni Čvrsti Pena 35 x 50 mm
+